STIMUL

Stimul is een volledig schoolplatform wat leerlingen moet stimuleren om samen te werken, samen te strijden en samen plezier te maken. Daarnaast moet het platform heel toegankelijk en enorm prettig in gebruik zijn.

In dit project heb ik een grote rol gehad in research en concepting. Ik heb het team aangestuurd en overzicht gehouden van alle bezigheden. Dus ik was constant bezig met het verwerken van informatie en het plannen van de volgende stappen. Wat kunnen wij doen met de informatie die wij hebben, wat missen wij nog, hoe kunnen wij verder ontwikkelen.

Probleemstelling/uitdaging
“Hoe kunnen wij met een interactief, stimulerend samenwerkings overzicht de online leeromgeving van VO leerlingen verbeteren om motivatie te stimuleren?”

Afgelopen jaar heeft het schoolsysteem het roer helemaal om moeten gooien. Maar hoe zorg je ervoor dat deze online leeromgeving alle leerling en andere belanghebbenden optimaal ondersteunt, met daarin speciale aandacht voor interactief leren met behulp van digitale middelen?

Gewenste situatie --> Nieuwe situatie → De ideale situatie is wanneer leerlingen Stimul kunnen gebruiken tijdens het werken aan school. Ze voelen zich gemotiveerder door dat er structuur en duidelijk is. Ze hebben een betere interactie met de rest dan voorheen. School wordt weer leuker!
Research 
Om een goed beeld te krijgen van de leerling en zijn omgeving zijn wij begonnen met deskresearch. Hier heb ik veel gezocht naar de online leeromgeving van middelbare scholieren en hun houding. Wat al snel duidelijk werd was dat de motivatie erg is gaan lijden onder het online aan school werken. Om dichter bij de doelgroep te komen heb ik interviews afgenomen met middelbare scholieren. Aan de hand van de inzichten bleek dat de doelgroep vooral behoefte heeft aan een houvast en aan een ondersteuning als basis om weer gemotiveerd aan het werk te gaan.

Ik heb samen met Tess Maylo (een teamlid) diverse methodes ingezet om dichter bij onze doelgroep te komen. Naast indivuele interviews hebben wij samen de cultural probe en breakup letter methode ingezet. In de breakup letter kregen de leerlingen de kans om al hun gevoel over de relatie met online school kwijt te kunnen.

Met de cultural probes verzamel je informatie over je doelgroep a.d.h.v. opdrachten die zijn aangepast op de gebruiker. Wij hebben met zijn drieën (Tess, Dennis en ik) gekeken naar allerlei probes en wat wij eruit willen halen, waar willen wij meer over te weten komen (zie foto whiteboard). Wij willen proberen meer te weten over de gevoelens en de achterliggende gedachten van de doelgroep en als je een goede selectie van opdrachten weet te maken dat kunnen wij hier achter komen.


Design principles
De conclusies uit het onderzoek hebben we met het team verwerkt tot design principles, die we gedurende de rest van het ontwerpproces erbij hebben gehouden om dichtbij de doelgroep te blijven. ​​​​​​​


Doelgroep pijnpunten
Toen wij aan dit project begonnen hadden wij een specifieke doelgroep gekozen, 3 havo leerlingen, maar al snel kwamen wij tot de conclusie dat ons concept niet voor 1 bepaald soort leerling is. Door ons concept niet te koppelen aan 1 groep leerlingen is het goed te gebruiken voor een hele school. Het is een algemeen en globaal concept.

Conceptingfase

De conceptingfase zijn echt als 1 team doorheengegaan. Wij hebben hier meerdere methodes ingezet om al onze individuele gedachtes los te laten gaan. Van brainwriting tot de 101-ideeën methode. Tijdens het bedenken van deze ideeën hebben wij ons gericht op de design principles. Al snel kwamen wij met het idee om een platform of app te maken die de vele behoeftes van de doelgroep vervult. Een plek waar ze samen kunnen komen voor overzicht en samenwerking, het moet echt één geheel zijn.

WIP ----- Foto's komen nog 

Schetsen, schetsen en nog meer schetsen

Testen

Een aspect wat wij later hebben toegevoegd aan het concept is beloning. Ik had hier al research naar gedaan en had ondervonden van veel school platformen gamification gebruiker om leerlingen te stimuleren. Na feedback van leraren, respondenten en andere leerlingen te hebben gekregen hadden wij als team besloten dit te gaan testen en hier ben ik mee aan de slag gegaan.

Ik heb een scenario geschetst in een simpele stopmotion video. Hier probeer ik een reëel beeld te creëren van hoe het element beloning terug zou kunnen komen. De respons was er positief hierop, het werd gezien als een laagdrempeling maar toch stimulerende factor.
​​​​​​​


Eindresultaat

You may also like

Back to Top